เลือกคู่ที่ใช้ เลือกได้ตรงใจ เลือกใช้ Coolscape

เลือกคู่ที่ใช้ เลือกได้ตรงใจ เลือกใช้ Coolscape


  • เลือกคู่ที่ใช้ เลือกได้ตรงใจ เลือกใช้ Coolscape


จะเลือกแบบเดี่ยวหรือจะเอาแบบคู่ที่อ่างทองสากลก็จัดให้ได้ครบตรงตามความต้องการใช้งาน กับชุดคอยล์เย็นอเนกประสงค์ (Unit cooler) และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing unit) ของ Coolscape ที่มีหลากหลายรุ่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับห้องเย็นเก็บสินค้า ห้องเย็นแช่แข็ง ห้องรักษาอุณหภูมิในการผลิตแปรรูป และการบรรจุสินค้า ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
 
Coolscape by Angthong Universal - One Stop Solution
Service l Specialization l Solution
อ่างทองสากลให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบทำความเย็นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าของเรา