จัดสเปคได้ตามใจสั่งกับคอยล์เย็น (Unit Cooler)

จัดสเปคได้ตามใจสั่งกับคอยล์เย็น (Unit Cooler)


  • จัดสเปคได้ตามใจสั่งกับคอยล์เย็น (Unit Cooler)


จัดสเปคได้ตามใจสั่งกับอ่างทองสากล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ควบคุมงบประมาณตามความต้องการ แถมได้ผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบจนแล้วเสร็จ

อย่างชุดคอยล์เย็น (Unit Cooler) แบรนด์ Coolscape เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในห้อง Blast chill ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วยการลดอุณหภูมิอาหารจากประมาณ 85 องศา ให้เหลือเพียง 20-25 องศา ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยได้รับออกแบบและผลิตอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Coolscape by Angthong Universal - One Stop Solution
Service l Specialization l Solution
อ่างทองสากลให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบทำความเย็นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าของเรา