งานระบบทำความเย็นจะใหญ่แค่ไหนก็ไว้ใจได้กับคอนเดนเซอร์ รุ่น THV และ THVD

งานระบบทำความเย็นจะใหญ่แค่ไหนก็ไว้ใจได้กับคอนเดนเซอร์ รุ่น THV และ THVD


  • งานระบบทำความเย็นจะใหญ่แค่ไหนก็ไว้ใจได้กับคอนเดนเซอร์ รุ่น THV และ THVD
งานระบบทำความเย็นจะใหญ่แค่ไหนก็ไว้ใจได้กับคอนเดนเซอร์ รุ่น THV และ THVD ของ Coolscape เพราะเราออกแบบตามหลักวิศวกรรม ผลิตและประกอบด้วยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงมีการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้คอนเดนเซอร์ที่สามารถทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม BTU
  • ใช้กับสารทำความเย็นชนิด HCFC และ HFC เช่น R-22, R132a, R134a, R-404a และ R507
  • ครอบคลุมความสามารถในการระบายความร้อนตั้งแต่ 52 kW ถึง 599 kW
  • มีแบบใบพัดวางเรียงแถวเดี่ยว (THV) และแถวคู่ (THVD) พร้อมกล่องต่อไฟชนิดกันน้ำ
 
Coolscape by Angthong Universal - One Stop Solution
อ่างทองสากลให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบทำความเย็นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าของเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับคำปรึกษาการจัดวางระบบ และเลือกสินค้าด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ได้ที่อ่างทองสากล 02-3183555